Мінфін затвердив наказом від 13.07.2017 р. № 629:

  • форму акта (довідки) про результати перевірки платника податків із питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й);
  • Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків із питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

У разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування та сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) складається акт про результати перевірки, а за відсутності порушень — довідка про результати перевірки.

Акт (довідка) про результати перевірки складається на паперовому  носії державною мовою та має наскрізну нумерацію сторінок.

Усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) про результати перевірки з одночасним зазначенням їх еквівалента в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

Інформація, що міститься в акті (довідці) про результати перевірки, не підлягає розголошенню посадовими особами контролюючих органів, а також передаванню до інших органів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»