До Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.08.2015 р. № 727 (далі Порядок № 727), унесено зміни.

Серед ключового — викладено в новій редакції більшу частину р. ІІІ «Зміст акта (довідки) документальної перевірки» Порядку № 727: акти (довідки), оформлені з урахуванням оновлених вимог, міститимуть більше даних.

Окрім того, оновлений Порядок № 727 ураховує зміни, унесені до ПКУ Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»