Під час заповнення реквізитів отримувача в платіжних дорученнях у разі перерахування коштів із власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ:

  • у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;
  • у полі «Код» — податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;
  • у полі «Банк отримувача»«Казначейство України (ел. адм. подат.)»;
  • у полі «Код банку»«899998»;
  • у полі «№ рахунка» — номер рахунка, указаний в електронному повідомленні чи отриманий у Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (даліПостанова № 22). Відповідно до п. 3.8 Постанови № 22, реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

У разі перерахування коштів із власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у полі № 4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 р. № 666.

Таке повідомлення опубліковано на офіційному веб-сайті ГУ ДФС в Івано-Франківській області. Аналогічне роз’яснення міститься й у підкатегорії 101.17 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»