Начальник управління погашення боргу ГУ ДФС у Дніпропетровській області Яна Бабець надала відповіді на такі запитання.

Питання 1. Який механізм стягнення податкового боргу за рахунок дебіторської заборгованості платника податків?

Механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи ДФС, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків визначено п. 87.5 та п. 95.22 ПКУ.

Контролюючий орган укладає з платником податків договір щодо переведення права вимоги такої дебіторської заборгованості. Ця дебіторська заборгованість продовжує лишатися активом платника податків, який має податковий борг, про що зазначається в договорі між платником податків і контролюючим органом, і повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

Податковий борг продовжує обліковуватися за платником податків, у якого він виник, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості.

Питання 2. За яких обставин застосовується адміністративний арешт майна платника податків?

Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

  • платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває в податковій заставі;
  • фізособа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
  • платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;
  • відсутні дозволи (ліцензії) на провадження господарської діяльності, а також у разі відсутності РРО, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;
  • відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до , або коли платник податків, який отримав податкове повідомлення чи має податковий борг, учиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передання іншим особам;
  • платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі;
  • платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;
  • платник податків (його посадові особи чи особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів (зняття залишків ТМЦ, готівки).

Питання 3. Який механізм стягнення податкового боргу фізичної особи?

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган ДФС надсилає (вручає) йому податкову вимогу відповідно до вимог ст. 59 ПКУ.

З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків щодо сплати податків і зборів майно платника податків, який має податковий борг, передається в податкову заставу.

Згідно з вимогами ст. 87 ПКУ, органи ДФС звертаються до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу за рахунок активів фізичної особи — боржника.

Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

За рішенням суду, яке набрало законної сили, видається виконавчий лист, що направляється державному виконавцю для виконання.

Інформацію опубліковано на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»