З метою застосування положень п. 198.5 ПКУ компенсаційні податкові зобов’язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

  • придбаних для використання в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
  • придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

При цьому Податковим кодексом не встановлено залежність нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ в разі використання придбаних товарів/послуг у неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких товарів/послуг на підставі зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних (крім товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року).

Отже, за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними після 1 липня 2015 року, призначеними для використання в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника податку, податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ нараховуються у звітному (податковому) періоді, у якому постачальником таких товарів послуг, необоротних активів зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто в тому звітному періоді, у якому в покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) під час їх придбання, до складу податкового кредиту.

ІПК ДФСУ від 23.08.2017 р.
№ 1730/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»