Дебіторська заборгованість за перерахованим авансом, за якою минув строк позовної давності, належатиме до безнадійної на підставі пп. «а» пп. 14.1.11 ПКУ, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків. Заходами зі стягнення заборгованості можуть бути, зокрема: надання претензій боржнику, звернення до суду, подання заяви на банкрутство боржника.

Податок на прибуток

У разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, установленим пп. 14.1.11 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.2.1 ПКУ підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

Водночас зменшення фінансового результату, згідно з пп. 139.2.2 ПКУ, здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ПКУ, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.

До того ж варто зауважити, що під час списання безнадійної дебіторської заборгованості підприємство визнає витрати на загальну суму такої заборгованості за даними бухгалтерського обліку, тобто з урахуванням податку на додану вартість, у разі якщо за договором ПДВ є складовою суми авансу за товар.

ПДВ

Щодо податкових наслідків у частині ПДВ, то слід зазначити, що по факту визнання дебіторської заборгованості безнадійною така заборгованість підлягає списанню з урахуванням ПДВ, по вартості оплаченого товару/послуги (з ПДВ).

Тобто відповідно до п. 198.3 ПКУ за даних умов платником податків втрачається право на податковий кредит за такими товарами/послугами.

Зважаючи на викладене вище, ТОВ необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при попередній оплаті непоставлених товарів/послуг.

ІПК ГУ ДФС у Дніпропетровській області
від 22.08.2017 р. № 1707/ІПК/04-36-12-32-20

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»