Проблема незаконної торгівлі тютюновими виробами є загальносуспільною. Вона є комплексом системно пов’язаних між собою факторів, сукупний негативний вплив яких відчувається в багатьох сферах суспільного життя. І мовиться не лише про кошти, які недоотримує державний бюджет унаслідок несплати акцизного й інших податків.

Саме тому Уряд розробив Стратегію протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, яка спрямована на ліквідацію незаконної торгівлі та виробництва сигаретами й іншими тютюновими виробами шляхом:

  • удосконалення законодавчого регулювання, посилення санкцій за вчинення відповідних правопорушень;
  • координації дій правоохоронних органів й органів, що відповідають за реалізацію державної податкової політики, державної митної політики, державної політики у сфері охорони здоров’я;
  • створення системи моніторингу та збору даних про внутрішню й транскордонну торгівлю тютюновими виробами, у т.ч. незаконну торгівлю, яка повинна включати обмін інформацією з митними, податковими й іншими вповноваженими органами (у т.ч. правоохоронними) іноземних держав, насамперед держав — членів Європейського Союзу;
  • посилення співпраці із закордонними та міжнародними інституціями, об’єднаннями громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю;
  • протидії зусиллям тютюнової промисловості підірвати або послабити заходи щодо боротьби з незаконною торгівлею тютюновими виробами.
Стратегія затверджена розпорядженням Кабміну від 23.08.2017 р. № 570-р.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»