Перед допуском працівника, який використовує ЕОМ, до роботи необхідно провести навчання та перевірку знань із питань охорони праці (п. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15).

Не слід допускати до роботи осіб, що в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки й цих Правил.

ГУ Держпраці у Львівській області  наголосило, що приміщення, де розміщені робочі місця операторів, мають бути оснащені вогнегасниками. Водночас не дозволяється розташування приміщень із робочими місцями операторів у підвалах і цокольних поверхах.

Площа одного робочого місця оператора має становити не менш ніж 6,0 кв.м, а об’єм — не менш ніж 20,0 куб.м.

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях, де розміщені робочі місця операторів (батареї опалення, водопровідні труби), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками з метою недопущення потрапляння працівника під напругу.

Лінія електромережі для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП виконується як окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового робочого, та нульового захисного провідників.

У приміщенні, де одночасно експлуатується понад 5 ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»