Платник податків, який самостійно (у т.ч. за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ:

• надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку,

або            

• відобразити суму недоплати в складі декларації із цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання із цього податку.

Декларація з податку на прибуток може подаватися платником податку як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки здійснюються в полі 1 заголовної частини декларації). При цьому якщо прибуткова декларація подається як уточнююча, то в полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.

Якщо виправлення помилок проводиться у звітній (звітній новій) декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в Додатку ВП до декларації з податку на прибуток платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та, порівнюючи їх із відповідними рядками декларації, що уточнюються, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток. При цьому в складі звітної (звітної нової) декларації можуть бути уточнені показники за один звітний період та поданий один Додаток ВП.

У заголовній частині Додатка ВП зазначається звітний період, який уточнюється, та проставляється відмітка «Звітна» або «Звітна нова». Додатки до рядків Додатка ВП, на які є посилання в Додатку ВП, не заповнюються та не подаються.

Своєю чергою, платник податків має подати доповнення до такої декларації, складене за довільною формою, з поясненням проведених виправлень (п. 46.4 ПКУ).

Таке роз’яснення опубліковано в підкатегорії 102.23.02 системи «ЗІР».

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»