Повернення коштів фізичній особі в розмірі 50% вартості оформлення картки в розумінні ПКУ слід розглядати як дохід у вигляді додаткового блага або інший дохід, отриманий такою особою залежно від особливостей документального оформлення карток члену сім’ї VIP-клієнта.

Зауважимо: реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) використовують, зокрема, юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи НБУ, банки й інші фінансові установи, при відкритті рахунків у банках (пп. 70.12.3 ПКУ), у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізична особа зобов’язана подавати інформацію про РНОКПП юридичним особам, що виплачують їй доходи (пп. 70.12.1 ПКУ).

Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ПКУ, які не мають РНОКПП або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України (п. 70.13 ПКУ).

ІПК ДФС від 21.08.2017 р.
№ 1696/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»