Банк, керуючись нормами п. 72 р. V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417 (даліПоложення № 417), самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації, у т.ч. інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у т.ч. офіційних документів, які мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, якщо обсяг інформації за такими документами є достатнім, на думку банку, для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану).

Суть застосування ризик-орієнтованого підходу полягає в тому, що банки в разі виявлення фінансових операцій, які не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та/або діянь, передбачених Кримінальним кодексом України, з урахуванням специфіки діяльності, типів клієнтів, наданих послуг, сум фінансових операцій, уживають заходи, передбачені п.п. 1–3 п. 72 р. V Положення № 417.

Водночас, використовуючи принцип ризик-орієнтованого підходу до клієнтів із низьким рівнем ризику, які не здійснюють фінансові операції у великих обсягах і щодо яких у банку не виникає підозр, у т.ч. тих, які мають рахунки винятково для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат, та фінансові операції яких не є ризиковими, банку не потрібно вживати заходів, передбачених п.п. 1–3 й абз. 6 п. 72 р. V Положення № 417.

Своєю чергою, банк, використовуючи ризик-орієнтований підхід як механізм запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, а також попередження провадження ризикової діяльності, самостійно визначає відповідні показники та перелік клієнтів, щодо яких не потрібно здійснювати зазначені додаткові заходи.

Лист НБУ від 21.08.2017 р. № 25-0008/58284

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»