Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення визначає ст. 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII. Зокрема щодо оприлюднення інформації про виконавця договору — має вказуватися виконавець за договором: найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника).

У цьому контексті виникає запитання щодо обсягу інформації, яка може бути оприлюднена про фізичних осіб — підприємців, котрі є виконавцями за договорами з бюджетними установами відповідно до положень цього Закону.

У роз’ясненні Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини від 28.07.2017 р. № 11-1662/2189-17-168 ідеться про те, що інформація про фізичну особу — підприємця, який є виконавцем за договором, а саме: прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження, не може бути обмежена в доступі та підлягає оприлюдненню.

Щодо ідентифікаційного коду, то передбачено оприлюднення ідентифікаційного коду виконавця, що є юридичною особою. Не передбачено обов’язку оприлюднювати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця, який є виконавцем за договором.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»