Якщо за договором про відступлення права вимоги до договору про спільну діяльність у будівництві до нового кредитора — фізичної особи переходять права первісного кредитора — фізичної особи в зобов’язанні в обсязі та на умовах, які існували на момент переходу цих прав, то в первісного кредитора не виникає об’єкта обкладення ПДФО та військовим збором. Так вважає ДФС в ІПК від 15.08.2017 р. № 1612/Д/99-99-13-02-03-14/ІПК.

Нагадаємо: правочин щодо заміни кредитора в зобов’язанні вчиняється в такій самій формі, що й правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 ЦКУ). При цьому до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов’язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦКУ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»