Державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, мають провести інвентаризацію високовартісного обладнання протягом місяця з 1 листопада по 1 грудня.

Відповідно до вимог п. 3 Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого постановою КМУ від 14.08.2013 р. № 711, об’єктом інвентаризації є медичні вироби, крім тих, які належать до малоцінних необоротних матеріальних активів згідно із законодавством (високовартісне обладнання). Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, установлено, що до малоцінних необоротних матеріальних активів належать предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 2500 гривень включно без ПДВ.

Таким чином, об’єктом інвентаризації є медичні вироби, первісна вартість яких дорівнює або перевищує 2500 гривень включно без ПДВ. Під час формування звітів щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров’я табелю оснащення заклади охорони здоров’я мають враховувати тільки ті позиції табелів оснащення, що належать до категорії високовартісного обладнання.

Лист Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної  адміністрації від 12.11.2013 р. № 7503/01-1

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»