Бюджетне законодавство забороняє проведення розрахунків із бюджетом у негрошовій формі, у т.ч. шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій і зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних із державним боргом, і випадків, передбачених законом про Державний бюджет України. Це прямо передбачено ч. 6 ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ).

Це підтверджують і держфініспектори, які розмістили на офіційному веб-сайті Держфінінспекції відповідь на аналогічне запитання.

Окрім того, наголошено, що оскільки порушення вимог ч. 6 ст. 45 БКУ щодо заборони проведення розрахунків із бюджетом у негрошовій формі не підпадають під ознаки правопорушень, визначених у п.п. 1–39 ч. 1 ст. 116 БКУ, за таке порушення бюджетного законодавства відповідно до ст. 117 БКУ можливе застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення. Також залежно від статусу суб’єкта порушення та змісту порушеної вимоги бюджетного законодавства можуть бути застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій із бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»