Інвалютна виручка резидентів підлягає зарахуванню на рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 к.дн. із дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг (ст. 1 Закону від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР).

Згідно з п. 2.3 Інструкції № 136, банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за такою операцією на поточний рахунок останнього.

Постановою Правління НБУ від 30.05.2017 р. № 45 установлено вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, у т.ч. й у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі — вимога щодо обов’язкового продажу).

МЕРТ у листі від 27.06.2017 р. № 4102-13/21541-07 зазначило: у разі проведення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті підставою для зняття з контролю експортної операції в разі своєчасного надходження виручки в іноземній валюті й підставою для припинення нарахування пені в разі порушення законодавчо встановлених строків розрахунків є зарахування виручки на поточний рахунок експортера.

Водночас оскільки обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті покладається на вповноважені банки та зарахування банком гривневого еквівалента на поточний рахунок експортера, на відміну від тієї частини виручки, що не підлягає обов’язковому продажу, може відбутися з порушенням законодавчо встановленого строку розрахунків, у Міністерстві вважають за можливе знімати експортну операцію з валютного контролю та не застосовувати штрафні санкції, передбачені ст. 4 Закону від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР, у разі своєчасного зарахування виручки на поточний рахунок експортера в іноземній валюті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»