Платники ПДВ у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, зокрема покупцям — платникам ПДВ, можуть складати не пізніше останнього дня місяця, у якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника ПДВ, із яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця (п. 201.4 ПКУ).

При цьому ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю двічі та більше разів на місяць.

Визначення ритмічного характеру постачання залежить лише від факту постачання товарів/послуг одному покупцю двічі та більше разів на місяць і не залежить від того, за одним або за різними договорами воно здійснене.

Періодичність складання податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента – покупця, у тому числі й зведених податкових накладних за операціями з постачання, які мають ритмічний характер, може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

У випадку отримання декількох авансових платежів протягом одного дня від одного й того ж покупця за один і той же товар у межах одного й того ж договору, не вважатиметься помилкою, коли постачальником буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Якщо у цивільно-правовому договорі з покупцем не передбачено складання зведених податкових накладних, та покупець одного й того ж дня оплачує товар декількома авансовими платежами в межах різних цивільно-правових договорів, також не вважатиметься помилкою, якщо продавцем буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

ІПК Офісу великих платників податків ДФС

від 10.08.2017 р.
№ 1575/ІПК/28-10-01-03-11

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»