Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установ та закладів сфери соціальних послуг викладено в оновленому Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Його затверджено наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518.

Випуск 80 «Соціальні послуги» слугує підставою під час вирішення питань, що пов’язані з:

  • розробленням посадових (робочих) інструкцій;
  • добором і розстановкою кадрів, здійсненням контролю за їх використанням відповідно до фаху, кваліфікації та досвіду роботи;
  • розробленням штатних нормативів;
  • атестацією та підвищенням кваліфікації працівників;
  • формуванням дієвого кадрового резерву;
  • організацією роботи керівних працівників структурних підрозділів із надання соціальних послуг;
  • організацією навчально-виховного процесу під час підготовки (перепідготовки) працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • розробленням навчальної, нормативної, технологічної та сертифікаційної документації;
  • розробленням і вдосконаленням програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів із надання соціальних послуг відповідно до змісту їх професійної діяльності;
  • інших питань організації кадрового забезпечення та оплати праці.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»