Атестація проводиться в строки, передбачені колдоговором, але не рідше ніж раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника (власника) підприємства, організації. Матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами суворої звітності та зберігаються на підприємстві 50 років. Це передбачає постанова КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 р. № 442.

Результати атестації використовуються в разі встановлення пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій, а також для розробки заходів щодо поліпшення  умов праці та оздоровлення  працюючих.

За повідомленням
Управління Держпраці в Кіровоградській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»