Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать цьому Закону, й офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України (ст. 12 прим. 1 Закону про бухоблік).

Стратегією застосування МСФЗ в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р, передбачені заходи щодо:

  • перекладу МСФЗ;
  • офіційного оприлюднення МСФЗ і внесення до них змін із дотриманням їх відповідності оригіналу;
  • забезпечення співробітництва з Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО, Сполучене Королівство).

Для належного рецензування текстів перекладу МСФЗ було утворено Раду з МСФЗ (далі — Рада) як дорадчий орган при Мінфіні, до якої ввійшли висококваліфіковані науковці, спеціалісти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, об’єднань підприємців, бухгалтерів й аудиторів України.

За результатом розгляду на засіданнях Ради перекладів змін до МСФЗ, надісланих на опрацювання РМСБО, у 2016 році сформовано версію перекладу МСФЗ, яка розміщена на сайті Мінфіну відповідно до вимог Закону.

Зазначення певної дати, станом на яку український переклад МСФЗ відповідає оригіналу, відбудеться після розгляду Радою повного пакета відповідних перекладів змін до МСФЗ.

Лист Мінфіну від 18.07.2017 р.
№ 35230-07/28-530/533

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»