Податкові зобов’язання з ПДВ, відповідно до п. 198.5 ПКУ, нараховуються платником ПДВ у випадку, якщо придбані/споруджені товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності такого платника податку.

Водночас безоплатне передання «Обленерго» споруджених електричних мереж для платника ПДВ є виконанням технічних умов для підключення до електропостачання об’єкта нерухомості, який використовується таким платником ПДВ у господарській діяльності.

До того ж операція з безоплатного передання «Обленерго» споруджених електричних мереж на виконання технічних умов для підключення до електропостачання об’єкта нерухомості для платника ПДВ, який здійснює таке передання, є об’єктом обкладення ПДВ й оподатковується в загальновстановленому порядку. Тому під час здійснення такої операції п. 198.5 ПКУ не застосовується, а податковий кредит, сформований платником податку в разі придбання товарів/послуг, використаних при спорудженні таких електричних мереж, не коригується.

Своєю чергою, у разі постачання товарів/послуг мінімальна база оподаткування яких, визначена відповідно до ст.ст. 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні:

  • одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання;
  • іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, у якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум ПДВ, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (у т.ч. зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка 15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Кодексу, над фактичною ціною постачання. Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому в рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає свої дані.

ІПК ДФСУ від 10.08.2017 р.
№ 1571/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»