Не є доходом працівника сума відшкодованих йому в установленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема на проїзд (у т.ч. перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження та назад, так і за місцем відрядження (у т.ч. на орендованому транспорті) (пп. 170.9.1 ПКУ).

Зазначені витрати не є об’єктом обкладення ПДФО лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у т.ч. електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, у т.ч. чартерних рейсів.

Тобто не є доходом у вигляді додаткового блага для працівника сума відшкодованих у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд, за умови наявності й належним чином оформлених транспортних квитків, що засвідчують вартість цих витрат і виконання інших вимог, установлених п. 170.9 ПКУ.

Однак у п. 7 р. І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59, ідеться: якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження відповідно до наказу про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні чи святкові та неробочі дні в разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження. За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд із місця відрядження до місця постійної роботи).

Однак, як наголошує ДФС в ІПК від 18.05.2017 р. № 238/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, ця Інструкція регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Натомість інші підприємства й організації можуть використовувати цю Інструкцію як допоміжний (довідковий) документ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»