Нормами ПКУ та КУпАП не передбачено відповідальності фізичної особи — підприємця в разі провадження видів діяльності, не зазначених у його облікових даних і реєстрі платників єдиного податку.

Але слід пам’ятати, що за провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку платники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому провадилися такі види діяльності. У разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, установленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб (п. 177.6 ПКУ).

Підкатегорія 138.01 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»