Чинним податковим законодавством України визначено, які додатки та документи надаються (надсилаються) контролюючим органом платнику податків з актом (довідкою) перевірки.

Нагадаємо: відповідно до  пп. 2 п. 4 р. 3 Порядку від 20.08.2015 р. № 727, у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті документальної перевірки фактом порушення необхідно:

  • зазначити первинні документи, на підставі яких учинено записи в податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, і докази, що підтверджують наявність факту порушення;
  • за відсутності первинних документів, документів податкового чи бухгалтерського обліку, інших документів, що підтверджують факт порушення, або в разі ненадання їх для перевірки — зазначити перелік цих документів;
  • у разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для їх отримання, а також переліку цих документів.

При цьому обов’язок контролюючого органу щодо надання платнику податків копій документів, які були використані цим контролюючим органом під час перевірки, з підстави, що в платника податків відсутні ці документи, та йому невідомий їх зміст, нормативно-правовими актами України не визначений.

Платник податків, що має намір отримати інформацію, яку податківці не надають з указаної вище підстави, може скористатися своїм правом на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 2657.

Для цього необхідно направити відповідний запит на інформацію відповідно до ст. 5 Закону № 2939.

ІПК від 04.08.2017 р.
№ 1490/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»