Із 1 січня 2017 року посадові оклади педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, було збільшено завдяки постанові КМУ від 14.12.2016 р. № 974, яка підвищила тарифні розряди цієї категорії працівників на дві позиції.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників решти закладів й установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року. При цьому органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів й установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Своєю чергою, посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлюються на 5–15% нижче, ніж посадовий оклад (ставка зарплати) відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затверджених цим наказом.

Тобто якщо змінюється тарифний розряд керівника навчального закладу та змінюється його посадовий оклад, то, відповідно, змінюється й посадовий оклад його заступників.

Відповідні пояснення наводить МОН у листі від 07.06.2017 р. № 1/11-5437.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»