Письмовий запит про подання інформації (вичерпний перелік і підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження надсилають на підставі п. 73.3 ПКУ. Такий запит підписує керівник (його заступник або вповноважена особа) контролюючого органу й він повинен містити:

1) підстави для надіслання запиту відповідно до п. 73.3 ПКУ із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, що пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Проте обов’язок платника податків із надання запитуваної інформації виникає за умови оформлення запиту згідно з вимогами п. 73.3 ПКУ.

Якщо запит складено з порушенням установлених вимог, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Водночас однією з умов оформлення такого запиту є наявність печатки контролюючого органу. Відбиток печатки, на якій зазначено найменування ДФС або її структурного підрозділу (без зображення герба), проставляють також на копіях документів, що надсилають в інші установи, та на розмножених примірниках розпорядчих документів у разі розсилання (п.п. 2.3.48 п. 2.3 р. II Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України, затвердженої наказом ДФС від 27.11.2014 р. № 333).

ІПК ДФС від 04.08.2017 р.
№ 1489/6/99-99-12-03-06-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»