На суму самостійно визначеного податкового зобов’язання пеню нараховують за кожен календарний день прострочення в його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день. Водночас нарахування пені в такому випадку розпочинається після спливу 90 к.дн., наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. Про це завважили податківці в ІПК ДФС від 04.08.2017 р. № 1488/6/99-99-12-03-06-15/ІПК.

Своєю чергою, було додано, що під час самостійного визначення періоду нарахування пені слід дослухатися до думки Конституційного Суду України, який у рішенні від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 дійшов такого висновку: положення ч. 1 ст. 58 Конституції України про зворотну дію у часі законів й інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. Але це не означає, що такий конституційний принцип не може поширюватися на закони й інші нормативно-правові акти, які пом’якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотної дії у часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

Отже, ДФС вважає: оскільки в ПКУ прямо не вказано про зворотну дію в часі, положення ст. 129 ПКУ в редакції, яка діє з 01.01.2017 р., застосовується до правовідносин, що виникли з 01.01.2017 р., тобто до відносин, коли граничний строк сплати грошового зобов’язання припадає на дату починаючи з 01.01.2017 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»