Об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені ПКУ, — пп. 134.1.1 ПКУ. При цьому різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, передбачають:

  • збільшення фінрезультату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ);
  • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ (п. 138.2 ПКУ).

Зазначений порядок коригування передбачає врахування під час розрахунку податку на прибуток суми амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до положень ПКУ.

Згідно з пп. 138.3.1 ПКУ, розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів у податковому обліку здійснюється відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ із урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 ПКУ, пп.пп. 138.3.2–138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Крім того, Податковим кодексом передбачено такі особливості розрахунку амортизації необоротних активів:

  • під час розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до ст.ст. 144–146 та 148 ПКУ в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (п. 11 підрозділу 4 р. XX ПКУ);
  • для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ПКУ визначається вартість основних засобів і нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної згідно з положеннями бухобліку (пп. 138.3.1 ПКУ).

На цьому свою увагу акцентувала ДФСУ в ІПК від 07.08.2017 р. № 1512/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Крім того, контролери зазначили, що ПКУ не передбачено особливостей нарахування амортизації державного майна.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»