Кооперативні виплати — це частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу в порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу. Ця норма не поширюється на сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Виплати на паї — виплати частини доходу кооперативу на паї члена й асоційованого члена кооперативу. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов’язкових коштів на формування та поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися в грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20% доходу, визначеного до розподілу (ст. 26 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV).

Відповідно до пп. 57.1 прим. 1.3 ПКУ, авансовий внесок із податку на прибуток не справляється в разі виплати дивідендів:

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;
  • фізичним особам.

Харківські податківці в ІПК від 08.08.2017 р. № 1530/ІПК/20-40-12-04-14 також повідомили, що дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб’єктом господарювання — платником єдиного податку, обкладається ПДФО та військовим збором на загальних підставах, тобто із застосуванням ставок 18% та 1,5% відповідно.

Своєю чергою, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кооперативні виплати, які виплачуються члену виробничого сільськогосподарського кооперативу.

При цьому оскільки кооперативні виплати й виплати на майнові паї не належать до оплати праці, то такі виплати не є базою нарахування ЄСВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»