ДФС надала регіональним контролерам для використання в роботі лист Мінфіну від 14.07.2017 р. № 11210-09-10/18926 щодо питання включення до Реєстру неприбуткових установ й організацій пенсійних фондів.

Зокрема Мінфін зазначив, що пенсійні фонди могли перебувати в Реєстрі неприбутківців до 01.07.2017 р.

Це пов’язано з тим, що насамперед потребує узгодження на законодавчому рівні визначення поняття «учасник пенсійного фонду», наведеного в Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-ІV (далі Закон № 1057) й абз. 3 пп. 133.4.1 ПКУ.

Окрім того, необхідно узгодити порядок передання активів пенсійних фондів у разі їх ліквідації. Так, Законом № 1057 визначено спеціальний порядок здійснення операцій із пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів (котрий визначений як вимога до статутів пенсійних фондів), і цей порядок не узгоджується з абз. 4 пп. 133.4.1 ПКУ.

Водночас Мінфін наголосив, що ПКУ передбачає звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, що надходять до суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, які є платниками податку на прибуток підприємств (пп. 141.6.2 ПКУ).

Лист ДФСУ від 27.07.2017 р.
№ 19885/7/99-99-15-02-02-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»