Підставами для анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є (пп. 298.2.3 ПКУ):

  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої та другої груп;
  • перевищення протягом календарного року обсягу доходу, установленого пп. 3 п. 291.4 , платниками єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, установлених для третьої групи;
  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи;
  • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, аніж зазначені в п. 291.6 ;
  • провадження видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
  • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку;
  • провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;
  • наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів;
  • провадження платниками першої чи другої групи діяльності, яка не передбачена в пп.пп. 1 або 2 п. 291.4 .

У разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірки порушень платником єдиного податку наведених вище вимог складається акт перевірки, у якому зазначаються такі порушення. На підставі акта перевірки приймається рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення.

Водночас нормами ПКУ не передбачено строку прийняття контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки.

Підкатегорія 107.09 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»