Оскільки спеціальне водокористування в Україні є платним і здійснюється на підставі спеціального дозволу, Міністерство екології наказом від 23.06.2017 р. № 234 затвердило його форму.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Для отримання дозволу на спецводокористування юридична або фізична особа, ФОП подають заяву про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу в паперовій або електронній формі (ст. 49 Водного кодексу України).

Разом із заявою подаються:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування та водовідведення;
  • опис і схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти зі зворотними водами (з розрахунком на кожен випуск (скид) окремо);
  • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств й організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги із централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств й організацій);
  • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 к.дн. із дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»