Укладання з третьою стороною договору уступки права вимоги за відвантажену вугільну продукцію

Правові підстави відступлення права вимоги викладені в ст.ст. 512–519 Цивільного Кодексу України (даліЦКУ). Відповідно до нього, кредитор (цедент) у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (цесіонарієм). З моменту укладання договору відступлення права вимоги для підприємства-цедента припиняються правовідносини за договором постачання та право вимагати від покупця оплати (або іншої компенсації) за договором постачання.

Податкові зобов’язання підприємство-цедент повинно нарахувати на дату передання права вимоги новому кредитору (третя сторона — цесіонарій), тобто на дату підписання договору.

Погашення заборгованості за поставлену продукцію зарахуванням зустрічних однорідних вимог

Якщо платником ПДВ, який застосовує касовий метод податкового обліку, проведено зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами поставки товарів/послуг, то таке зарахування є отриманням інших видів компенсацій вартості поставлених товарів/послуг.

Своєю чергою, такий платник ПДВ на дату проведення зарахування зустрічних однорідних вимог визначає податкові зобов’язання за поставленими товарами/послугами та, відповідно, податковий кредит за отриманими товарами/послугами (за умови дотримання інших норм ПКУ щодо формування податкового кредиту).

При заліку зустрічних однорідних вимог між підприємством – постачальником та покупцем по товарах, що були відвантажені після 01.01.2016 р. та підпадають під дію норм п. 44 підрозділу 2 р. XX ПКУ, така операція є компенсацією вартості цих товарів. Податкові зобов’язання та податковий кредит у підприємства-постачальника виникають на дату проведення такого заліку.

ІПК ДФСУ від 24.07.2017 р.
№ 1323/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»