Донецький апеляційний адміністративний суд у постанові від 09.08.2016 р. у справі № 805/179/16-а зазначив: окремі дефекти оформлення наказу про призначення податкової перевірки, зокрема відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти чинного законодавства (у справі, що розглядалася, у наказі було зазначено пп. 78.1.4 замість пп. 78.1.1 ПКУ), не повинні розглядатися як підстава для визнання спірного наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу видається за можливе ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки.

Нагадаємо

Документальна позапланова перевірка здійснюється у разі, якщо:

  • отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового й іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, у якому зазначаються порушення цим платником податків, відповідно, валютного, податкового й іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15-ти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.1 ПКУ);
  • виявлено недостовірність даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, у якому зазначено виявлену недостовірність даних, і відповідну декларацію протягом 15-ти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.4 ПКУ).

ВАСУ ухвалою від 05.07.2017 р. у справі № 805/179/16-а (К/800/23703/16) скасував відповідну постанову суду апеляційної інстанції, зауваживши, що Донецький апеляційний адміністративний суд не встановив фактичну обставину, що слугувала підставою для призначення перевірки відповідного спірного наказу. Так, пп.пп. 78.1.1 та 78.1.4 ПКУ передбачають абсолютно різні підстави для проведення позапланових перевірок (хоча спільним для обох підстав є обставина ненадання  або надання не в повному обсязі пояснень і документальних підтверджень на письмовий запит податкового органу).

Відповідно, відсутність підстав для проведення перевірки з посиланням на пп. 78.1.4 ПКУ ще не свідчить про наявність підстав для проведення перевірки за пп. 78.1.1 ПКУ. Для того аби спірний наказ було визнано правомірним, суд зобов’язаний дослідити, чи справді направлялися податківцями передбачені пп. 78.1.1 ПКУ запити за визначений у спірному наказі період.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»