Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може проводитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. На це вказує ст. 97 КЗпП.

Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород установлюються власником або вповноваженим ним органом.

Відповідні пояснення наводить Держпраці у відповідь на запитання: чи повинна виплачуватися доплата за інтенсивність праці робітнику, який є відрядником?

Як бачимо, прямої відповіді на це запитання Держпраці не надало, а лише послалося на те, що роботодавець самостійно формує порядок установлення доплат, у т.ч. і тим, хто працює на відрядній системі оплати праці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»