Під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів у сфері електронної комерції та системах дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній формі документа за операцією з використанням електронного платіжного засобу за умови доставки його користувачу.

Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа й можуть бути використані під час урегулювання спірних питань.

Однак розрахунковий документ для підтвердження витрат у зв’язку з відрядженням має містити обов’язкові реквізити згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13.

Зокрема, фіскальний касовий чек за операціями приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування має містити реквізити отримувача:

  • указуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, «податковий номер», «код банку», при цьому кожен реквізит друкується з окремого рядка;
  • якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер розрахункового рахунка в банку, найменування банку отримувача, код банку;
  • якщо отримувач є фізичною особою й кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім’я та по батькові отримувача, податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер поточного рахунка в банку, найменування банку отримувача та код банку;
  • якщо отримувач є фізичною особою й кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи.

ІПК Офісу великих платників ДФС
від 24.07. 2017 р. № 1313/ІПК/28-10-01-03-11