Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків. Це передбачає п. 13.8 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2014 р. № 938.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов’язаних із господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у т.ч. на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів і включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка чи, у разі отримання готівки в банкоматі, — чека банкомата.

Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов’язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів із банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства.

Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки.

У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом 3-х робочих днів після спливу строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт або послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Відповідний порядок нагадує Державна казначейська служба в листі від 11.07.2017 р. № 16-08/676-11433.

Однак указується, що постановою КМУ від 23.04.2014 р. № 117 визначено, у яких випадках і на який строк розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»