За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником та власником або вповноваженим ним органом, але не більш ніж 15 к.дн. на рік (ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР).

Для одержання такої вiдпустки працiвник у заявi на iм’я роботодавця про її надання має зазначити сiмейнi або iншi обставини, що спричинили потребу в такiй вiдпустцi. Перелiк таких причин законодавством не встановлений, оскiльки їхня важливiсть залежить вiд конкретних обставин, що можуть скластися в життi того чи iншого працiвника. А отже, рішення щодо того, надавати чи не надавати працiвниковi з тiєї чи iншої причини таку вiдпустку, належить до компетенцiї роботодавця.

Відповідне роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці у Хмельницькій області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»