Виправлення помилок у додатку 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16 прим. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» (ДС9) проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається додаток 9 з уточненими показниками.

Водночас в уточнюючому розрахунку в графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення, у графі 6 — сума помилки (абсолютне значення).

Якщо товаровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов’язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації зменшується бюджетна дотація такого товаровиробника в наступних звітних періодах.

У разі якщо товаровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до збільшення суми податкових зобов’язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, сума виплаченої бюджетної дотації не перераховується.

Таке роз’яснення опубліковано в підкатегорії 101.24 системи «ЗІР».

У ньому ж контролери заявили, що кожен конкретний випадок уточнення показників податкової звітності з ПДВ потребує детального вивчення документів (матеріалів), які стосуються коригуючих операцій. Тому стосовно цього вони пропонують звернутися до контролюючих органів ДФС із детальним описом ситуації для отримання індивідуальної податкової консультації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»