У чинному законодавстві відсутні норми, які б гарантували працівнику достатній законодавчий захист права на своєчасне одержання винагороди за працю, та норми, які б гарантували працівнику адекватну компенсацію збитків, понесених ним унаслідок затримки зарплати.

Тож, аби виправити цю ситуацію, група народних депутатів унесла на розгляд ВРУ законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати (№ 7002).

Законопроектом передбачається запровадити посилення відповідальності посадових осіб підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за порушення строків виплати працівнику винагороди за працю шляхом:

  • зобов’язання  роботодавця одночасно з виплатою компенсації сплатити працівнику пеню в розмірі 0,2% неотриманої суми заборгованості з доходу за кожен день затримки;
  • надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи в разі затримки виплати заробітної плати й інших сум, належних працівникові, на строк понад 15 днів;
  • розширення підстав для видання судових наказів, зокрема, у разі якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, але й також нарахованої на день виплати суми відшкодування частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків їх виплати;
  • позбавлення в судовому порядку посадової особи права обіймати певні посади протягом 3-х років у разі повторного порушення встановлених строків виплати заробітної плати чи виплати її не в повному обсязі;
  • звільнення від кримінальної відповідальності посадової особи в разі здійснення цією особою виплати як заборгованої заробітної плати, так і відповідного відшкодування;
  • заборони перерахування коштів для сплати сум ЄСВ без одночасного представлення платіжних доручень й інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати;
  • уведення норми щодо перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до виплачених коштів;
  • забезпечення позачергового порядку виплати заробітної плати (у т.ч. заборгованої);
  • зобов’язання керівника підприємства-боржника письмово повідомити виборний орган первинної профспілкової організації (за її наявності) про ознаки банкрутства;
  • уточнення підстав для порушення справи про банкрутство тощо.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»