Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) відповідним рішенням затвердила Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії в складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

Аудиторський висновок, який подається до Комісії, повинен бути складений за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності та/або за результатами огляду квартальної фінзвітності. Форма та зміст аудиторського висновку повинні відповідати вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Так, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінзвітності повинен містити такі основні розділи:

  • «Звіт щодо фінансової звітності»;
  • «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» — інша відповідальність аудитора щодо звітності;
  • «Інші елементи».

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)» від 08.10.2013 р. № 2187.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 12.11.2013 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»