Мінфін затвердив Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває в податковій заставі, наказом від 16.06.2017 р. № 584 та Порядок застосування податкової застави контролюючими органами — наказом від 16.06.2017 р. № 586.

Перевірку стану збереження заставного майна проводять у разі поширення на майно платника податків права податкової застави. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження заставного майна покладено на податкових керуючих. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитися протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна в податкову заставу.

Опис майна в податкову заставу здійснюють на підставі рішення про опис майна в податкову заставу , яке приймає керівник контролюючого органу (його заступник або вповноважена особа). Рішення про опис майна в податкову заставу надають платнику податків, що має податковий борг.

Майно, на яке поширено право податкової застави, оформлюють актом опису майна. Акти опису майна реєструють у журналі реєстрації актів опису майна в податкову заставу.

Повноваження стосовно опису майна платника податків, що має податковий борг, покладено на податкового керуючого.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому разі опис здійснюють у присутності не менш як двох понятих.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»