Звітність, пов’язана з використанням РК, подається в складі Звіту про використання книг ОРО (РК) (форма № ЗВР-1) (далі — Звіт) та Довідки про використані РК.

Звітність подають до органу ДФС за місцем реєстрації РК у строки, визначені чинним законодавством. Під час подання звітності одночасно надавати книги ОРО чи РК не потрібно.

Податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків (у т.ч. відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу в строки, установлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання чи відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування та сплати податку й збору, або документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 46.1 ПКУ).

Оскільки Звіт не відносять до податкової звітності в розумінні норм ПКУ, то подання уточнюючого Звіту чинним законодавством не передбачено.

Підкатегорія 109.12 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»