Авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, установленою п. 136.1 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Зазначений авансовий внесок уноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума авансового внеску, яка має бути сплачена під час виплати дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, відображається в рядку 6 Додатка АВ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, та переноситься до рядка 20 декларації.

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, відображається в рядку 4 Додатка АВ до декларації з податку на прибуток. При цьому згідно з формою Додатка АВ для розрахунку цієї суми враховується позитивне значення об’єкта оподаткування (рядок 04 декларації).

Тож якщо дивіденди сплачуються за податковий (звітний) рік, за результатами якого об’єкт оподаткування має від’ємне значення, авансовий внесок із податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету до/або одночасно з виплатою таких дивідендів, розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

ІПК ДФСУ від 06.06.2017 р.
№ 466/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»