МОН України затвердило мінімальні вимоги, необхідні для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання. Вимоги охоплюють питання організаційного, науково-методичного, матеріально-технічного, програмного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ (далі — заклади освіти). Також є вимоги й до кадрів закладів освіти.

Звичайно, що обов’язковими умовами є наявність ліцензії на підготовку фахівців за заочною формою навчання з тих напрямів підготовки (спеціальностей), за якими впроваджується (здійснюється) дистанційна форма навчання, і рішення Вченої (педагогічної) ради закладу освіти щодо впровадження дистанційної форми навчання за певними напрямами підготовки (спеціальностями).

Крім того, у таких освітніх закладах має бути підрозділ із відповідним кадровим, матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням, який організаційно та технологічно підтримує навчання за дистанційною формою. Кожний працівник такого підрозділу має бути забезпечений комп’ютером, для інших працівників — один комп’ютер на чотирьох.

Наявність серверів із цілодобовим режимом доступу для створення, накопичення та передачі даних, необхідних для дистанційного навчання й управління навчальним процесом, локальної інформаційно-комунікаційної мережі з доступом до мережі Інтернет та наявність ліцензійного програмного забезпечення — ще одні з обов’язкових вимог для відповідних закладів освіти.

Наказ МОН України «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» від 30.10.2013 р. № 1518.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 12.11.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»