Зазнали змін деякі НП(С)БОДС і Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

Зокрема, передбачено, що:

1. Отримані в результаті списання основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

2. Безоплатно отримані МШП обліковують на загальних підставах.

3. Кредиторка, строк позовної давності якої минув, не є доходом звітного періоду.

4. Витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних із використанням цього активу, та за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Також з’явилися нові субрахунки:

  • 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»;
  • 7122 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» (ведеться облік доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів й інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та використовуватимуться для потреб установи);
  • 7512 «Трансферти» (ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних із перерахуванням сум трансфертів, і коштів, отриманих для виконання цільових заходів).

На рахунку 18 «Інші нефінансові активи» обліковується також канцелярське приладдя (папір, олівці тощо).

Окрім того, істотно оновлено Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку.

Зміни оформлені наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 571 (готується до опублікування 28.07.2017 р.).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»