Додаток 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» декларації з ПДВ складається із двох розділів та двох таблиць.

Під час заповнення таблиці 1 «Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України» розділу І «Податкові зобов’язання» додатка 5 використовують рядки 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 декларації з ПДВ.

Своєю чергою, у разі одночасного постачання сільськогосподарських й інших товарів у графу 4 «ознака здійснення сільськогосподарських операцій» таблиці 1 у випадку здійснення операцій, визначених ст. 16 прим. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», зі змінами та доповненнями, від 24.06.2004 р. № 1877-IV, платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або які претендують на внесення до такого Реєстру, вноситься відповідна позначка «+», а в графі «Усього за операціями, визначеними ст. 16 прим. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» указується загальна сума таких операцій за відповідний звітний податковий період.

Операції, пов’язані з нарахуванням податкових зобов’язань у зв’язку з анулюванням реєстрації платником ПДВ, відображаються окремим рядком у розділі «Інші в розрізі умовних ІПН» з умовним індивідуальним податковим номером 6000000000000.

Під час заповнення таблиці 2 «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7%» розділу ІІ «Податковий кредит» додатка 5 використовують рядки 10.1 та 10.2 декларації з ПДВ.

Роз’яснення з підкатегорії 101.23
системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»