Унесено чергову порцію змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (далі Положення № 281).

Виокремимо такі з них:

1) уточнено перелік документів, необхідних для придбання резидентами інвалюти з метою виконання зобов’язань за операціями, пов’язаними із забезпеченням виконання гарантом (поручителем) зобов’язань за боржника-резидента перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (серед необхідних документів більше не значиться зовнішньоекономічний договір). Водночас, зокрема, уточнено: гарант (поручитель) має право купувати іноземну валюту за умови, якщо Положенням № 281 передбачена можливість купівлі інвалюти за власними операціями такого боржника з метою виконання основного зобов’язання за відповідним договором перед кредитором;

2) викладено в новій редакції перелік документів, необхідних для придбання та обміну резидентами й іноземними інвесторами інвалюти за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України;

3) закріплено, що клієнт має право не подавати виписку (довідку) (довідки) уповноваженого банку в пакеті документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти, за умови, якщо розрахунки за операцією зі здійснення іноземної інвестиції в Україну/розміщення інвестиційного вкладу/нарахування процентів за договором інвестиційного рахунка/продажу коштів, що надалі не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, здійснювалися також через цей уповноважений банк. Такий уповноважений банк зобов’язаний самостійно пересвідчитися в наявності відповідних розрахунків (інформації) за операціями клієнтів, що здійснювалися через цей банк, тощо.

Постанова Правління НБУ
від 18.07.2017 р. № 65
(чинна з 20.07.2017 р.)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»