Форму податкової декларації про майновий стан і доходи й Інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції.

Це сталося завдяки наказу Мінфіну від 06.06.2017 р. № 556, який набере чинності 31.12.2017 р.

Серед ключових нововведень виокремимо такі.

По-перше, розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації доповнено рядком 10.9.1, призначеним для відображення суми додаткового блага у вигляді прощеного (анульованого) боргу за іпотечним кредитом.

По-друге, розділ І «Доходи від провадження господарської діяльності» Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф2 до Декларації), доповнено окремою графою для відображення амортизаційних відрахувань (у складі вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних із госпдіяльністю), а також включити в додаток Ф2 окремий розділ — «Інформація щодо нарахованої амортизації».

По-третє, розділ ІІІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» додатка Ф2, доповнено  окремими рядками для занесення сум ПДФО та військового збору, самостійно нарахованих платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року.

Більшість із уточнень і доповнень обумовлена змінами до ПКУ, що були внесені Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII та запрацювали 01.01.2017 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»