У разі видачі заробітної плати за видатковою відомістю в рядку «Видати» касового ордера, що оформлюється на загальну суму проведених касових операцій (видачі готівки за видатковою відомістю), указують прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення вказаної господарської операції та правильність її оформлення.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовують у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Підкатегорія 109.15 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»